Język
 • Angielski
Misja i Wizja

Misja i Wizja

Misja

Naszym celem jest dostarczać naszym Klientom najwyższej jakości kompletne rozwiązania techniczne, poczynając od koncepcji po wykonawstwo. Naszą pracę cechuje wysoka jakość, ekonomia rozwiązania technicznego oraz dbałość o zrównoważony rozwój planety. Jesteśmy grupą odważnych, ambitnych ludzi o otwartych umysłach. Poprzez profesjonalność naszej pracy, gwarancję powykonawczą naszych układów oraz gotowość serwisową wyrażamy najwyższy szacunek i dbałość o naszych Klientów.

 

Wizja

Chcemy stać się wiodącą firmą na rynku przemysłu ciężkiego w zakresie umiejętności rozwiązania każdego problemu technicznego. Poprzez nasze wartości tworzymy zadawalające warunki pracy naszym Pracownikom, legendarny poziom usług dla naszych Klientów oraz wspólnie tworzymy wartość dodaną w codziennej pracy. Naszym znakiem firmowym są wysoka jakość i otwartość na Ludzi, Możliwości i Świat.

 

Nasze Wartości

 • Etyczność 
  Postępujemy właściwie. Jesteśmy uczciwi i szczerzy.  Traktujemy wszystkich równo. Naszym priorytetem jest budowanie relacji z partnerami, które są oparte na zasadach uczciwej współpracy. Można na nas polegać.
 • Otwartość
  Jesteśmy otwarci na siebie i na świat. Szanujemy odrębność i poglądy każdego z nas. Jako firma szanujemy i przestrzegamy międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Przestrzegamy zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantujemy wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. Szukamy rozwiązań wszędzie. W biznesie u nas każdy może w dyskusji zabrać głos i żaden pomysł nie zostanie z góry odrzucony.
 • Odwaga
  Mamy odwagę podejmować decyzje. Czasami popełniamy błędy, ale z tych błędów wyciągamy wnioski. Tylko ten ich nie popełnia, kto nic nie robi. Odważnie wchodzimy w nowe rynki zbytu, ale nie jesteśmy ryzykantami.
 • Odpowiedzialność
  Podejmujemy decyzje i bierzemy za nie odpowiedzialność. Nie zwalamy winy na innych. Każdy w swoim zakresie pilnuje tego, co powinno być zrobione. Wyprzedzamy ewentulane potknięcia i staramy się zadziałać zanim się zdarzą. Jesteśmy odpowiedzialni także za sukces naszych Klientów, którym świadczymy usługi. Nasza praca wpłynie na Ich funkcjonowanie, więc musimy ją zrobić najlepiej jak się da.
 • Współpraca grupowa
  Stanowimy drużynę, mamy wspólną wizję i misję. Wspólnie tworzymy miejsce pracy. Codziennie pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem. Podstawą istnienia i funkcjonowania naszej Firmy są Ludzie, a nasi Ludzie mają unikalne kompetencje, umiejętności i doświadczenie.
 • Doskonalenie
  Ciągły i nieustający rozwój jest jedynym sposobem by nie stać w miejscu. Ustawiamy i osiągamy wciąż nowe cele. Rozwój własnych umiejętności i talentów nie związanych z pracą wpływa na udoskonalenie w pracy. Chcemy zaskakiwać naszych Klientów coraz nowszymi i doskonalszymi rozwiązaniami technicznymi, szybszą realizacją i bezbłędnym montażem.
 • Zaangażowanie
  Szukamy ludzi z odpowiednią postawą w pracy: Pracuję tu, bo chcę właśnie tu pracować. Cenimy lojalność względem firmy. Ważne jest dla nas by każda osoba współpracująca z firmą uznała za swój wspólny cel jakim jest sukces firmy. Sukces firmy stanie się sukcesem każdego, kto się do niego przyczynił. Doceniamy inicjatywę przejawianą przez Pracowników.

 

Polityka Prywatności