Język
  • Angielski
Firma

Firma

Firma

Firma JJA Progress została utworzona przez dr inż. Andrzeja Wolskiego w 1994 r. w Bielsku-Białej.

Dr inż. Andrzej Wolski zajmował się kompensacją mocy biernej już od 1980 r. – najpierw jako pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, później w czasie pracy za granicą, gdzie współpracował z firmą MARQOTT Power Industries Ltd. Z Południowej Afryki opracowując praktyczne rozwiązania dla przemysłu.

Obecnie, w oparciu o analizę sieci zakładowej firma kierowana przez dr Wolskiego projektuje i instaluje centralne układy kompensacji mocy biernej. Za swój autorski system automatycznej kompensacji mocy biernej została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Katowickich ELTARG 2002.

Firma JJA Progress specjalizuje się także w budowie układów sterowania dużych napędów przemysłowych. Specjalizacja wzięła swój początek od układów sterowania stacji wentylatorowych dla kopalń głębinowych węgla kamiennego i rudy. Pierwszy w pełni automatyczny układ sterowania został wdrożony i dopuszczony przez UGBK UE do eksploatacji już w 1998 r. Obecnie firma realizuje układy sterowania wentylatorami ciągu kominowego w elektrowniach węglowych, wentylatorami w tunelach aerodynamicznych oraz wiatrakiem z pionową osią obrotu o mocy 2 MW.

Inną specjalnością firmy jest realizacja monitoringu i modernizacja rozdzielni sieci SN, a także udział w instalacji i łączeniu do sieci generatorów napędzanych silnikami na metan. W historii firmy sporo jest także modernizacji stacji prób WN.

JJA Progress ściśle współpracuje z Katedrą Napędu Elektrycznego i Energo elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz firmą ENEL z Gliwic, będącą producentem wielu urządzeń opracowanych przez firmę. Jest także członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski afiliowanego przy International Association for Energy Economics (IAEE).

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz gwarancja solidnego wykonawstwa przekłada się, na jakość oferowanych usług w zakresie modernizacji elektroenergetyki i układów sterowania. Stosowane rozwiązania pozwalają na dostosowanie do specyficznych wymagań klienta.

 

Historia naszego logo

  • 1994 – 2001
  • 2001 – 2010
  • 2010 – 2017
  • 2018 –