Język
  • Angielski

Monitoring i modernizacja sieci rozdzielczych SN

Monitoring i modernizacja sieci rozdzielczych SN.

Inną specjalnością firmy jest modernizacja rozdzielń 6kV obejmująca wymianę szyn, wyłączników i zabezpieczeń. Proponujemy również układ monitoringu rozdzielń sieci SN i NN, wspomagający prognozowanie zużycia energii elektrycznej, pozwalający na dokładne dopasowanie mocy zamówionej do potrzeb zakładu.

Układ monitoringu zapewnia monitorowanie pracy wszystkich pól rozdzielni 6kV: identyfikacje konfiguracji sieci, podgląd i rejestrację parametrów pracy. Uwzględniono w nim sygnalizację alarmową i ostrzegawczą o awariach w każdym polu, z podaniem pełnej informacji o przyczynie awarii. Układ charakteryzuje się dużą prędkością odczytu parametrów pracy sieci 6kV przez system.

Układ monitoringu w wersji rozbudowanej stanowi narzędzie dyspozytorskie dla obsługi stacji i rozdzielń elektroenergetycznych. Rozbudowany układ posiada zainstalowany serwer danych wraz z oprogramowaniem monitorującym włączony do kopalnianej sieci komputerowej. W ten sposób umożliwia się podgląd pracy systemu przez uprawnione osoby na terenie kopalni, a docelowo również z zewnątrz poprzez Internet. W nastawni rozdzielni głównej RG podgląd pracy sieci odbywa się na dużym monitorze LCD. Likwidacji ulega tablica sygnalizacyjna.

Układ monitorowania jest zasilany napięciem gwarantowanym z dwóch niezależnych linii 230Vac pracujących w układzie SZR poprzez zasilacz awaryjny UPS typu on-line. Przy budowie systemu zawsze brana jest pod uwagę możliwość jego rozbudowy w późniejszym czasie.