Język
  • Angielski

ProgressCUK

Kompleksowy system kompensacji mocy biernej dla zakładowych sieci 6kV.

Kompleksowy system automatycznej regulacji mocy biernej polega na utrzymaniu zadanego współczynnika mocy tgφ w punktach zasilania zakładu, mimo zmian obciążenia mocą czynną i bierną. Odpowiednia wartość tgφ pozwala na obniżenie kosztu energii jedynie do opłat za energię czynną.

Do kompensacji mocy biernej stosujemy baterie kondensatorów, filtry wyższych harmonicznych oraz wykorzystujemy silniki synchroniczne dużej mocy, które wyposażone są w mikroprocesorowe regulatory mocy biernej RMB, współpracujące ze sterownikiem centralnym.

 

 

Wielkość mocy biernej określana jest podczas pomiaru rzeczywistych wartości mocy w punktach zasilania układu. Centralny sterownik systemu, mając dane o układzie połączeń sieci zasilającej i urządzeniach kompensacyjnych oraz punktach ich przyłączenia do sieci, ustala odpowiednią wielkość mocy biernej dla każdego kompensatora i przesyła ją do odpowiedniego układu RMB. Jednocześnie system steruje załączaniem baterii kondensatorów oraz filtrów wyższych harmonicznych. Po skompensowaniu jednego przyłącza układ przechodzi do analizy poboru mocy czynnej i biernej w następnym.

 

Centralny sterownik współpracuje z komputerem, na którym praca układu jest monitorowana i wizualizowana. Układ monitoringu zapewnia także podgląd pracy silników, baterii oraz filtrów w.h. Do systemu monitorowania możliwe jest dołączenie dowolnych urządzeń nie będących częścią systemu regulacji mocy biernej. Dane z pracy układu, a także wszystkie przełączenia dokonywane w sieci 6kV są rejestrowane i archiwizowane, co ułatwia pracę dozoru i obsługi.