Język
 • Angielski

ProgressFAN

Kompleksowy system sterowania napędów łączący nowoczesne rozwiązania sprzętowe z współczesną informatyką.

Podstawowe cechy systemu Progress FAN:

 • Zastosowanie dla dowolnych typów silników: synchronicznych, asynchronicznych klatkowych i pierścieniowych,
 • Niezależny układ sterowania i zasilania każdego napędu według wymagań normy PN-G-05027 „Stacja wentylatorów głównych na powierzchni – zasady projektowania”,
 • Sterowanie i wizualizacja pracy układu napędów na panelach dotykowych komputerów przemysłowych. Program sterowania jest dowolnie modyfikowany i pisany każdorazowo pod konkretnego użytkownika,
 • Otwartość systemu na rozbudowę o kolejne funkcje i współpracę z dowolnymi programami wizualizacyjnymi lub dyspozytorskimi,
 • Możliwość sterowania awaryjnego,
 • Możliwość sterowania z zewnątrz (np. przez dyspozytora),
 • Możliwość pracy w automacie,
 • Współpraca każdego układu sterowania z aparaturą kontrolno-pomiarową w szybie,
 • Poprawa bezpieczeństwa obsługi poprzez zastosowanie łączników remontowych dla napędów pomocniczych i inteligentne działanie programu minimalizujące błędy obsługi,
 • Możliwość ustawiania parametrów pracy napędów, aktywności zabezpieczeń, parametrów rozruchu itd.,
 • Kontrola wszystkich napięć zasilających i sterujących,
 • Ciągła kontrola gotowości do załączenia wentylatora podczas postoju,
 • Możliwość przeprowadzania kompletu prób ruchowych stacji bez załączenia silników.

Elementy systemu

Sprzęt:

 • Rozdzielnica napędów pomocniczych – stanowi zasilanie wszystkich urządzeń pomocniczych wentylatora na napięciu 500V lub 400V.
 • Skrzynki sterowania lokalnego – służą do bezpośredniego sterowania urządzeń pomocniczych wentylatora. Są umieszczone bezpośrednio przy napędach.
 • Wzbudnica tyrystorowa – zasila obwód wzbudzenia, w przypadku kiedy wentylator jest napędzany silnikiem synchronicznym.
 • Falownik średniego napięcia – zasila stojan silnika, w przypadku kiedy wymagana jest regulacja prędkości obrotowej wentylatora.
 • Szafa sterowania – Jest głównym elementem systemu. Łączy sprzęt z częścią informatyczną. Odpowiada za sterowanie wentylatorem wraz z wszystkimi urządzeniami pomocniczymi, kontrolę oraz rejestrację parametrów pracy wentylatora. Sprawne i bezpieczne sterowanie stacją wentylatorów jest podstawowym wymogiem stawianym systemowi sterowania. Progress FAN spełnia ten wymóg dzięki:
  • Zgromadzeniu wszystkich danych i parametrów pracy stacji w jednym miejscu (na panelu LCD umieszczonym na szafie sterowania i komputerach zewnętrznych podłączonych do systemu).
  • Zautomatyzowaniu większości operacji (sprawdzanie gotowości, rozruch, kontrola pracy, ustawianie klap i kierownicy).
  • Szafa AKP – współpracuje z szafami sterowania wentylatorów przekazując informacje o parametrach powietrza. Może pracować indywidualne rejestrując wymagane parametry na komputerze przemysłowym.
  • Elektryczny napęd hamulca wentylatora

 

Informatyka:

 • Program w sterowniku PLC – sterowanie wszystkimi elementami wentylatora.
 • Program wizualizacyjny w komputerze przemysłowym – wizualizacja, interfejs HMI (kontakt człowiek-maszyna), rejestracja pracy wentylatora.
 • Program wizualizacyjny w komputerze szafy AKP – rejestracja parametrów powietrza w szybie i kanale dolotowym.
 • Program w centralnym sterowniku PLC – sterowanie automatem stacji wentylatorów, komunikacja na zewnątrz stacji (do kopalni głównej).
 • Programy wizualizacyjne w nastawni i na zewnątrz kopalni (np. u dyspozytora kopalni).
 • Program wymiany danych pomiędzy systemem Progress FAN a innym systemem zewnętrznym typu SCADA.