Język
  • Angielski

ProgressPOWER

Tyrystorowa wzbudnica dla silników synchronicznych z regulatorem mocy biernej.

Wzbudnica tyrystorowa dla silników synchronicznych jest nowym produktem na rynku. Innowacją urządzenia są tranzystorowe mostki do przyłączania wzbudnicy i zwierania rezystora rozruchowego (brak jest elementów stykowych w obwodzie wzbudzenia) oraz nowoczesny mikroprocesowy układ sterowania.

Wzbudnica może pracować jako element centralnego systemu kompensacji mocy biernej, jest w stanie także autonomicznie sterować polem 6kV, dokonywać rozruchu silnika synchronicznego czy forsować wzbudzenie, może być również stosowana w napędach sprężarek, wentylatorów oraz generatorów synchronicznych. Posiada ona programowalne, cyfrowe regulatory prądu wzbudzenia i mocy biernej z możliwością wyboru trybu pracy. Istnieje możliwość współpracy urządzenia z nadrzędnym systemem sterowania praca napędu. Parametry pracy wzbudnicy lub napędu są monitorowane poprzez łącze RS-485.

Wszelkie stany alarmowe i awaryjne są definiowane przez użytkownika. Istnieje możliwość modyfikacji oprogramowania pod kątem nietypowych zastosowań. Jest to obecnie najnowocześniejsze urządzenie tego typu na rynku.